Doceniając ogromne znaczenie usług serwisowych,

Jeśteśmy Autoryzowanym Serwisem systemów grzewczych firm:

 

 

 

 Fachowy, szybki i niezawodny serwis ma szczególne znaczenie w przypadku urządzeń grzewczych, gdzie czas reakcji na niespodziewane awarie urządzeń pełni kluczową rolę. Skrócenie tego czasu do minimum to jedno z głównych zadań serwisu. Nasz system serwisowy gwarantuje także najwyższe standardy pracy oraz zwiększa jego dostępność.

 

Prowadzimy serwis szeroko rozumianych instalacji sanitarnych :

 

-   Pierwsze uruchomienia kotłów i instalacji sanitarnych.

-   Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne kotłów , palników, automatyki, sytemów kotłowni.

-  Naprawy oraz konserwacja bieżąca palników,  kotłów , kotłowni , automatyki kotłowej itp.

-  Naprawa oraz konserwacja instalacji solarnych.

-  Naprawy oraz konserawacje instalacji centralnego ogrzewania , ciepłej oraz zimnej wody użytkowej , instalacji kanalizacyjnej , odwadniającej itp.

-  Usuwanie zatorów , czysczczenie , płukanie instalacji kanalizacyjnej.

-  Wykrywanie i usuwanie nieszczelności instalacji sanitarnych ( w podłogach , ścianach , posadzkach.)

-  Odszlamianie , oczyszczenie instalcji wodnych oraz centralmego ogrzewania ( grzejnikowego oraz podłogowego. )